Projekt po roce


Vážení rodiče, vážení a milí příznivci Kulíška!


Dovolte mi, abych krátce zhodnotila fungování naší "Školy pro nejmenší Kulíšek" a tím odpověděla na Vaše nejčastěji kladené otázky. Budu se soustředit na to, co ukazují zkušenosti fungování Kulíška během téměř jednoho školního roku (září- květen 2008). 
Můžete též nahlédnout do Materiálu pro Den otevřených dveří 23.4.2008 (1MB)".


Běžný provoz

Kulíšek funguje 8 až 13 hodin. V současné době je v plánu prodloužení provozu, které je ovšem závislé na podávání teplého poledního jídla. Celá záležitost je v jednání, brzy uvidíme, jaké jsou plody našeho snažení a budeme informovat v "Aktuálně". Zatím se k věci stavme tak, že Kulíšek má dopolední provoz do 13 hodin. 
Jídlo: po zkušenostech z prvního měsíce (září 2007) jsme se rozhodli, že budeme dětem dávat společné svačinky. Viděli jsme, co si tak asi děti ke svačinkám nosí. Děti dostávají dvě svačinky (v rámci pravidel racionální výživy a v rámci dodržení základních hygienických pravidel). Nečekejte u nás pomazánky apod. na to nejsme vybaveni hygienicky. Neobávejte se uzenin apod. – to se zase neslučuje s požadavky na stravování a už vůbec ne dětí. Očekávejte jogurty, ovocné přesnídávky, ovoce, zeleninu, pečivo čerstvé, křehké chleby, sýry, ze sladkého spíše cereální výrobky. Respektujeme zcela Vaše požadavky uvedené v příloze přihlášky. 
Pitný režim: velmi se snažíme dbát na pitný režim dětí, opět respektujeme Vaše požadavky uvedené v příloze přihlášky. 
Denní režim: v denním režimu jsou zařazeny aktivity tak, aby probíhal všestranný osobnostní rozvoj. Ačkoliv nejsme zařazeni do sítě škol, zpracováváme si školní vzdělávací program, podle kterého postupujeme.

Počet dospělých na počet dětí

V kulíškovském provozu počítáme v průměru jednoho dospělého na pět dětí, praxe ukazuje, že je to dostačující, ale nelze jít níže. Praxe také ukazuje to, co je je zřejmě běžným jevem při práci s dětmi obecně: někdy je šest dětí na dva dospělé až nad hlavu a někdy i 13 dětí zázračně překvapí, jak jsou uspořádanou a milou skupinou. :-) Maximální počet dětí je 15, denní maximum však bývá nižší.

Angličtina

V původním projektu Kulíšek prezentoval, že dvakrát týdně bude přítomen lektor anglického jazyka. Přesná představa spočívala a nadále spočívá v tom, že dotyčný bude asistent, který se bude o děti starat běžným způsobem, jeho specifikem však bude, že bude hovořit na děti jiným jazykem, než jsou zvyklí a to anglicky. Tato varianta je samozřejmě finančně náročná a vychází z původně plánovaného rozpočtu Kulíška. Praxe však ukázala trochu jiné parametry (více zájemců o Kulíška je mezi rodiči dětí ve věku pod 3 roky a tím pádem jsou spíše využívány dva či tři dny docházky v týdnu). To všechno má souvislosti, ať už technické či ekonomické, takže i nadále uvažovány dvě možnosti: 
1) buď tato nastíněná varianta, lektor 2x týdně, která ovšem předpokládá zvýšení ceny školkovného. Od září 2008 ponecháme tuto variantu na rozhodnutí rodičů (činili jsme tak i doposud) 
2) nebo varianta vhodná pro děti, které již zvládly svůj mateřský jazyk!, což je forma zájmové činnosti, formou kroužku, ovšem v intenzívní podobě a se spojením do praxe. Opět dle zájmu rodičů.

Prodloužení provozu

Souvisí se zařazením teplého poledního jídla a v tuto chvíli je výhledové, pracuje se na tom. Prodloužení provozu se samozřejmě odrazí na výši školkovného, podle Vámi využívaného času v Kulíšku. Největší zájem mezi rodiči je o prodloužení provozu do 15. a 16. hodiny. Budeme se snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům.

Adaptační režim

Nabízíme Vám adaptační režim, tak jak Vám vyhovuje a na kterém se společně dohodneme. Přítomnost maminky pro nás není problém, záleží jen a jen na Vás.

Nemocnost dětí

Potýkáme se s běžnou nemocností dětí, je to záležitost čistě individuální. Imunita dětí se v tomto věku vyvíjí. Velmi dbáme, aby děti nechodily do Kulíška zjevně nemocné. Spolupráce s rodiči v tomto směru byla doposud výborná.

Spolupráce s psychologem

Jestliže to situace vyžaduje a Vy souhlasíte, kontaktujeme paní psycholožku, se kterou spolupracujeme. Její přítomnost u nás v Kulíšku nijak nehradíte. Pokud si s ní domluvíte další osobní konzultace, je to již Vaše záležitost. Zpětná vazba nám je samozřejmě vítána.

Ceny

Kulíškovské ceny najdete v nabídce "Cena" na našich stránkách. Platby přijímáme na začátku měsíce. Řídíme se dle uvedené tabulky cen. Platby nevracíme, máme však nastaven systém přesně popsaný v našich "Pravidlech", který umožňuje různé změny v platbách při nemocnosti dětí, plánovaných výpadcích v návštěvě kulíška (dovolená apod.), či Vašich různých speciálních požadavcích na naše služby, kdy postupujeme individuálně. "Pravidla" podepisujeme při závazné přihlášce do Kulíška a získáte je u nás v papírové podobě, na webu nikoliv.

Vracení plateb

Měsíční platby školkovného nevracíme, postupujeme však podle psaných "Pravidel", viz odstavec Ceny. Snažíme se, aby byli spokojeni rodiče a nepociťovali žádné zbytečné finanční výdaje a zároveň musíme udržet ekonomický standard pro náš provoz.

Pojištění

Dotazy rodičů jsou směrovány i na pojištění. Ano, Kulíšek je pojištěn.

Zájmové odpolední aktivity


Průběžné: (běželo ve školním roce 2007/2008) Tanečky a dětský aerobic (zajišťuje Dětská agentura Kroužky www.krouzky.cz). Pokračujeme do konce června. Od září 2008 dle zájmu rodičů. Cvičení pro rodiče s dětmi (momentálně ukončujeme, neb naše skvělá lektorka očekává narození miminka :-), pokračování bychom očekávali od října 2008, bude uvedeno v aktuálně) 
Jednorázové: plánované akce jsou vždy uvedeny v Kulíškovském zpravodaji, který aktualizujeme přibližně jednou za čtyři týdny, je vždy vyvěšen na web do "Aktuálně" a na Vaše přání ho můžeme zasílat na Váš e-mail. Akce jsou koncipovány vždy pro rodiče s dětmi, někdy jsou však cílovou skupinou spíše rodiče (maminky) a děti si mohou hrát v prostorách Kulíška. Příkladem jsou akce: Malování hedvábných šátků, Výroba vánočních dekorací, Princeznovský bál či Zpívánky s malováním. Fotografie na jdete na webu v "Galerii".

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz plánujeme. Již je zřejmé, že budeme fungovat prvních 14 dní v červenci tedy do 11.7. Jakmile budou jasné další termíny zveřejníme je v „Aktuálně“ na webu. V případě Vašeho zájmu, pošleme e-mail přímo na Vaši e-mailovou adresu. Přijmeme i děti, které nenavštěvují Kulíška pravidelně a to i v případě, že jsou starší než 4 roky.


Rádi bychom poděkovali za přízeň všem dosavadním zájemcům o Kulíška. Mrzí nás, že čas tak rychle letí ... Děti, které s námi strávily školní rok třeba odejdou do „velké školky“. Přejeme hodně štěstí v novém světě.
Zároveň se těšíme na všechny naše nové malé Kulíšky!Za Kulíšek tým
Mgr.Martina Röhlichová
Zřizovatelka