Kulíšek

je projekt, který by se rád přiblížil klasickému předškolnímu zařízení, tedy mateřské škole, chcete-li. Především po stránce obsahové. Jde o projekt, který nabízí všestranný rozvoj dětské osobnosti ve věku od dvou do čtyř let. Jde o projekt, který respektuje věkové odlišnosti a individualitu dítěte.

Kulíšek

se honosí názvem Škola pro nejmenší. Tak to Kulíšek také myslí. Kulíšek není dětským koutkem ani hlídací službou. Kulíšek má ambice být rodinnou školičkou s profesionálně vedeným programem.

 

Kdy, kde, jak …

Kde: objekt FZŠ Barrandov, ul. Záhorského (budova zrekonstruována podzim 2008)

Jak:

  • každý všední den od 8 do 17hod
  • stravování - zajišťujeme svačinky, obědy dovážíme ze ŠJ FZŠ V Remízku
  • pitný režim - průběžně po celou provozní dobu
  • denně program adekvátní věkové skupině
 

 

 

Realizační tým Kulíška:

  • Kromě nadšení pro věc, máme i odborné vzdělání, vyšší odborné pedagogické či vysokoškolské v oblasti didaktiky.
  • Naše odborné kvality by však nic neznamenaly, kdybychom neměli dostatek trpělivosti a porozumění pro malé děti.