Dětská skupina

Od července 2015 je naše předškolní zařízení zapsáno u MPSV jako dětská skupina (zákon 247/2014 Sb. , resp. jeho změna a to zákon 127/2015 Sb.)

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za umístění dítěte. Formulář k potvrzení slevy není dán, potvrzení vystaví zařízení péče o dítě.

 

Přehledné informace naleznete například na stránkách sítě mateřských center:

www.materska-centra.cz/poradenstvi/poradenstvi/detska-skupina/