Ceny platné od 1.7.2017, změna cen vyhrazena

Pravidelná docházka – pravidelná rezervace dní v týdnu

počet dnů v týdnu

1

2

3

4

5

docházka:

 

 

 

 

 

Dopolední (3 – 4 hod.)

440,-

425,-

380,-

340,-

295,-

včetně spaní, 6 hod.

565,-

545,-

485,-

445,-

385,-

včetně spaní, 7 hod.

610,-

585,-

520,-

480,-

415,-

odpoledne, 8hod

655,-

625,-

555,-

515,-

445,-

odpoledne 9hod

700,-

665,-

590,-

550,-

475,-

Školkovným rozumíme denní sazbu bez stravného. Denní proto, že se staráme o malé děti, u nichž je celotýdenní docházka méně častá. Základní sazba je za dopolední docházku. Ceny v tabulce pro docházku včetně odpoledne jsou odvozené od této základní dopolední sazby. Pro celodenní docházku včetně spaní (5 hodin nemůže nastat) se připočítává taxa za hodinu v prvním sloupci 45Kč/hodinu a v dalších sloupcích se slevou 40Kč/hod, 35Kč/hod (shodně při volbě třech a čtyřech dní v týdnu) a při každodenní docházce je odpolední hodinová taxa 30Kč/hod. 

Pokud dítě zůstane déle, než je rezervováno, započítává se dále dle příslušné taxy zvoleného rezervačního režimu, vyjma ukončení docházky po 17.hodině - zde platí taxa 120Kč za započatou hodinu.

Hodinová taxa: 120Kč/hod. Platí pro adaptační režimy. Účtuje se každá započatá půlhodina.
Platby se nevrací. Jsou stanovena přesná pravidla náhrad a slev.

Jak si spočítáte, kolik průměrně uhradíte za měsíc?

Nejlépe nás kontaktujte a my výpočet provedeme. Nebo postupujte dle příkladu: rezervace dva dny v týdnu = měsíčně 8 až 9 dní (dle Vaší volby dní), tj. minimálně 8x (425Kč +15Kč +37Kč) = 3816Kč. Cena obsahuje školkovné i stravné. Průměrná platba se může o něco málo lišit (respektuje pohyb počtu dní v měsíci viz 8 až 9 při volbě dva dny v týdnu).

Podrobný přehled naleznete Zde

 

Stravné

Svačina dopolední

15Kč

Svačina odpolední

15Kč

Oběd

37Kč

Ostatní poplatky

Registrační poplatek      200,- Kč           Registrační poplatek se hradí v hotovosti při zápisu, nevrací se.
První záloha 1500,- Kč Uhrazení této zálohy v dohodnutém termínu je podmínkou rezervace místa.

 

Po potvrzení o přijetí při červnových zápisech (= pro docházku v novém školním roce) se platí první záloha 1500Kč stává součástí finančních prostředků klienta určených k pokrytí školkovného a stravného pro první měsíc docházky.

Prázdninový ceník:

O prázdninách vycházíme z tabulky cen uvedené výše v tabulce cen. Protože však prázdninové rezervace obvykle nejsou pravidelné (=neopakují se v každém týdnu), podrobné informace získáte v Tabulkách 1, 2 a 3 zde. Cena oběda podle prázdninového dodavatele.