Ceny platné od 1.7.2013, změna cen vyhrazena

 

Docházka / Počet dnů v týdnu 1-2 3 4 5
Dopolední (3 – 4 hod) 385,- 345,- 310,- 270,-
včetně spaní, 6 hod 495,- 445,- 400,- 350,-
včetně spaní, 7 hod 550,- 495,- 445,- 390,-
odpoledne, 8 hod 605,- 545,- 490,- 430,
odpoledne, 9 hod 660,- 595,- 535,- 470,-

Školkovným rozumíme denní sazbu bez stravného. Denní proto, že se staráme o malé děti, u nichž je celotýdenní docházka méně častá. Základní sazba je za dopolední docházku. Ceny v tabulce pro docházku včetně odpoledne jsou odvozené od této základní dopolední sazby. Pro celodenní docházku včetně spaní (5 hodin nemůže nastat) se připočítává taxa za hodinu v prvním sloupci 55Kč/hodinu a v dalších sloupcích vždy se slevou 50Kč/hod, 45Kč/hod a při každodenní docházce je odpolední hodinová taxa 40Kč/hod. 

Pokud dítě zůstane déle, než je rezervováno, započítává se dále dle příslušné taxy zvoleného rezervačního režimu.
Hodinová taxa: 120Kč/hod. Platí pro adaptační režimy. Účtuje se každá započatá půlhodina.
Cena jednotlivé hodiny je 120,-

Platby se nevrací. Jsou stanovena přesná pravidla náhrad a slev.

Jak si spočítáte, kolik průměrně uhradíte za měsíc?

Nejlépe nás kontaktujte a my výpočet provedeme. Nebo postupujte dle příkladu: rezervace dva dny v týdnu = měsíčně 8 až 9 dní (dle Vaší volby dní), tj. minimálně 8x (385Kč +10Kč +37Kč) = 3456Kč. Cena obsahuje školkovné i stravné.

 

Stravné

Svačina dopolední

10Kč

Svačina odpolední

15Kč

Oběd

37Kč

Ostatní poplatky

Registrační poplatek      200,- Kč           Registrační poplatek se hradí v hotovosti při zápisu, nevrací se.
První záloha 1500,- Kč Uhrazení této zálohy v dohodnutém termínu je podmínkou rezervace místa.

 

Po potvrzení o přijetí při červnových zápisech (= pro docházku v novém školním roce) se platí první záloha 1500Kč stává součástí finančních prostředků klienta určených k pokrytí školkovného a stravného pro první měsíc docházky.

Prázdninový ceník:

O prázdninách vycházíme z tabulky cen uvedené výše v tabulce cen. Protože však prázdninové rezervace obvykle nejsou pravidelné (=neopakují se v každém týdnu), podrobné informace získáte zde. Cena oběda podle prázdninového dodavatele.

 

 

 

Platby za kroužky:

Platby za kroužky jsou stanoveny aktuálně pro každý kroužek a každý školní rok. Navíc je potřeba uhradit registrační poplatek pro kroužky v daném školním roce (jednorázový pro školní rok, jeden poplatek 200Kč = pro všechny zvolené kroužky).